ToughArmor MB601TP-1B

ToughArmor MB601VK-1B/MB601M2K-1B 可拆卸硬盘托盘,适用于M.2 SSD
产品详细信息


 
 
 
主要特点
可拆卸硬盘托盘兼容M.2 NVMe SSD(2230-22110mm),适用于 ICY DOCK ToughArmor MB601VK-1B/MB601M2K-1B系列 硬盘抽取盒
注意:与 MB601VK-B 不兼容。
规格
产品名称: ToughArmor MB601VK-1B/MB601M2K-1B 可拆卸硬盘托盘,适用于M.2 SSD
型號: MB601TP-1B
支持硬盘类型: M.2 NVMe SSD(30-110mm长)
结构/材料: 金属
产品尺寸(长 x 宽 x 高): 146.9 x 70 x 17.5mm
产品净重: 192.2g

高级产品搜索菜单
提交 清除 取消
找不到合适的产品?提交您的请求HERE
ICY DOCK使用cookies来确保您在我们的网站上为您提供最佳体验。了解更多
我同意
在线零售商